HYPNOTERAPIE

15.09.2017

Hypnóza je vůbec jedna z nejstarších opravdu bezpečných psychoterapeutických technik. Využití hypnózy u hypnabilních osob umožňuje ovlivňovat sugescemi zejména neurotické a psychosomatické příznaky, ale může příznivě působit i na organicky podmíněné stavy, vést k potřebnému uklidnění a lepšímu snášení různých zákroků nebo může snížit vnímání bolesti. Ve své praxi využívám tuto formu práce zejména k ovlivňování úzkosti, strachu a trémy, bolestí hlavy, nespavosti, depresivních stavů, postraumatických stavů, nejrůznějších závislostí, psychosomatických obtíží, bronchiálního astmatu, kardiovaskulárních a gastrointestinálních poruch, které nemají organickou příčinu a dále k ovlivňování koktavosti, obezity, poruch erekce, a jiných sexuálních obtíží.   

Stačí jen nají odvahu a objednat se.