SEZNAMTE SE S OBLÍBENÝMI METODAMI TERAPEUTICKÉ PRÁCE A PŘÍPADNĚ SE PŘÍMO OBJEDNEJTE

OBLÍBENÉ MODERNÍ FORMY PRÁCE

HYPNOTERAPIE

15.09.2017

Hypnóza je vůbec jedna z nejstarších opravdu bezpečných psychoterapeutických technik. Využití hypnózy u hypnabilních osob umožňuje ovlivňovat sugescemi zejména neurotické a psychosomatické příznaky, ale může příznivě působit i na organicky podmíněné stavy, vést k potřebnému uklidnění a lepšímu snášení různých zákroků nebo může snížit...

Koučování je proces, podporující hledání individuálních řešení a rozvoj člověka v ním zvolené oblasti. Kouč hledá řešení společně s klientem. Termín pochází z anglického slovesa coach (trénovat, vést). Pochopení podstaty koučování ulehčuje i metafora kouče (v angl. coach) nebo dostavníku - jako prostředku, pomáhajícího dostat se důležité osobě...