SKUPINOVÁ PSYCHOTERAPIE online, objednání zde 

13.09.2017

SKUPINOVÁ PSYCHOTERAPIE - VYBERTE SI SVOJI SKUPINU 

Terapeutická skupina pro zvládání nejrůznějších problémů a obtíží. Terapeutická skupina pro zvládání smutku a žalu. Terapeutická skupina pro zvládání sociální fobie. Terapeutická skupina pro zvládání sebepoškozování. Terapeutická skupina pro závislost na pornografii.

1. OTEVŘENÁ TERAPEUTICKÁ SKUPINA PRO ZVLÁDÁNÍ NEJRŮZNĚJŠÍCH PROBLÉMŮ A OBTÍŽÍ

Edukativní, podpůrná a terapeutická skupina se zaměřením na řešení nejrůznějších obtížných životních sociálních situací a problémů a na terapii nejrůznějších psychických a psychiatrických poruch. Skupinová práce zde umožní v citlivém a přátelském prostředí sdílet nejrůznější krizové životní situace, problémy a psychické obtíže. Pomůže obtíž či problém řešit, vyřešit, najít smysl života, své místo v životě a opět kvalitně žít. V případě zájmu se objednejte níže přes objednávkový formulář. Zařazení do skupiny vám osobně potvrdím. Po vytvoření skupinky (minimálně 2 osoby) začne skupina pracovat ihned dle stanoveného časového plánu, který si domluvíme a to po Skypu či Zoomu online. Předběžný časový předpoklad je čtvrtek odpoledne od 17.00 do cca 18.00 hod. Cena jednoho skupinového setkání je 1200 Kč. Velikost skupiny 4-5 osob. Skupina se bude scházet 1x za 14 dní.

2. ZVLÁDÁNÍ SMUTKU A ŽALU - KRIZOVÁ INTERVENCE

Edukativní, podpůrná a terapeutická skupina se zaměřením na krizové životní situace a na práci s negativními emocemi jako je smutek, žal, beznaděj, zoufalství aj. Skupinová práce zde umožní v citlivém a přátelském prostředí sdílet nejrůznější krizové životní situace, naučí vás porozumět krizi a pracovat s bolestným prožíváním. Pomůže situaci řešit, vyřešit, najít smysl života, své místo v životě a opět kvalitně žít.  V případě zájmu se objednejte níže přes objednávkový formulář. Zařazení do skupiny vám osobně potvrdím. Po vytvoření skupinky (minimálně 2 osoby) začne skupina pracovat ihned dle stanoveného časového plánu, který si domluvíme a to po Skypu či Zoomu online nebo jsou možná i osobní setkání v ambulanci pokud to bude skupina preferovat. Předběžný časový předpoklad je úterý odpoledne od 17.00 do cca 18.00 hod. Cena jednoho skupinového setkání viz. ceník.


3. SOCIÁLNÍ FOBIE                        

Psychoterapeutická práce se sociální fobií v malé skupině 2-5 klientů online nebo osobně. Umožňuje sdílet vaše strachy a obavy v konkrétních sociálních situacích s ostatními a naučit se techniky a postupy k jejich zvládání. Skupina se bude setkávat 1x za 14 dní. Online po Skypu nebo Zoomu. Délka setkání 1 hod. až 1 hod. 15 min. Cena jednoho setkání ve skupině je 1000 Kč. Skupina bude pracovat tak dlouho jak si budou klienti přát. Minimální počet setkání pro tuto problematiku je 4 setkání. V případě zájmu se objednejte níže přes objednávkový formulář. Vyplňte své jméno, email, případně doplňte i telefon a zaškrtněte jeden čtvereček  17.00 hod. Pokud chcete můžete mi napsat i zprávu a zmáčkněte odeslat. Zařazení do skupiny vám osobně potvrdím. Po vytvoření skupinky (minimálně 2 osoby.) začne skupina pracovat ihned dle časového plánu po Skypu nebo Zoomu dle preference členů. Možná jsou i osobní setkání v ambulanci pokud to bude skupina preferovat.

Objednejte se na skupinové setkání prostřednictvím formuláře - aktuálně je skupina naplněna. Formulář můžete použít pro informaci o plánovaném otevření další skupiny.


4. ZÁVISLOST NA PORNOGRAFII

Edukativní, podpůrná a terapeutická skupina se zaměřením na sledování pornografie bude otevřena pro 2-5 členů. Skupina umožní sdílet s ostatními zkušenosti související s přílišným sledováním pornografie. Zjistíte, jak se závislost projevuje, jaké jsou její důsledky do sexuálního života a naučíte se ji zvládat. Skupina se bude setkávat 1x za 14 dní. Setkání proběhnou osobně nebo online po Skypu nebo Zoomu dle preference členů. Délka setkání 1 hod. až 1 hod.15 min. Cena jednoho setkání ve skupině je 1000 Kč. Skupina bude pracovat tak dlouho jak si budou klienti přát. Minimální počet setkání pro tuto problematiku je 4 setkání. V případě zájmu se objednejte níže přes objednávkový formulář. Vyplňte své jméno, email, případně doplňte i telefon a zaškrtněte jeden čtvereček s uvedenou hodinou. Napište jakou formu terapie preferujete, zda online nebo osobní setkání a zmáčkněte odeslat. Po vytvoření skupinky (minimálně 2 osoby.) začne skupina pracovat ihned. 

Objednejte se na skupinové setkání prostřednictvím formuláře - aktuálně je skupina naplněna. Formulář můžete použít pro informaci o plánovaném otevření další skupiny.

5. SEBEPOŠKOZOVÁNÍ

Psychoterapeutická práce v malé skupině zaměřená na sebepoškozování  2-4 klientů online nebo osobně. Umožňuje sdílet vaše prožitky v konkrétních situacích s ostatními a naučit se techniky a postupy k jejich zvládání.  Skupina se bude setkávat 1x za 14 dní. Osobně nebo online dle preference. Délka setkání 1 hod. až 1 hod.15 min. V případě zájmu se objednejte níže přes objednávkový formulář. Vyplňte své jméno, email, případně doplňte i telefon a zaškrtněte jeden čtvereček s uvedenou hodinou. Napište jakou formu terapie preferujete, zda online nebo osobní setkání a zmáčkněte odeslat. Po vytvoření skupinky (minimálně 2 osoby.) začne skupina pracovat ihned.

Objednejte se na skupinové setkání prostřednictvím formuláře - aktuálně je skupina naplněna. Formulář můžete použít pro informaci o plánovaném otevření další skupiny.